Aina Aguiló

II Intervenció Parlament 17 de desembre 2014. Debat de pressuposts. Versió catalana

Sr. Martí, mai no me n´he amagat i sempre li he contestat, vostès retallaven indiscriminadament, vostes retallaven en educació d’amagat. El Govern del PP es va seura a la mesa de negociació i va pactar uns ajustaments de professorat per poder pagar les nòmines, única i exclusivament. Poques lliçons ens pot donar l’oposició en quant a gestió i a temes judicials.
Per una part les comissions de servei, unes 220 la pasada legislatura i unes 180 en aquests moments, senyores i senyors diputats, les comissions de servei són necessàries en un col.lectiu com és l’educatiu. Els sindicats mateixos utilitzen les comissions de serveis per exercir la seva activitat representativa. Aquesta figura legal i necessària ha estat sempre utilitzada i es continuarà utilitzant.
Quant a temes judicials. Tan sols recordar els Pals que va rebre el Pacte de Progres…..

1. El TSJB va obligar en els centres a oferir una asignatura alternativa a la religió a batxillerat. L’exconsellera Sra. Galmés havia eliminat aquesta opció i els alumnes se´n podien anar a ca seva.

2. El TS va ordenar suspendre el batxillerat de tres cursos que s’havien inventat la Sra. Galmés (PSOE) i la Sra. Janer (PSM). Al sis mesos d’haver començat el curs varen haver de tornar enrera.

3. El juliol del 2010, el TSJB va donar la raó a l’escola concertada sobre la possibilitat de concertar més clases, però no per cap dels arguments que deien, sino perque l’ordre no va passar pel Consell Consultiu.

4. Una altra batalla que es va presentar va ser contra la norma que impedia que el alumnes de secundària que tenguessin més de quatre assignatures suspeses es poguessin examinar pel setembre. Vostès varen anar en contra de la LOE, la Sra Galmés va anar en contra de la LOE. No ho dic jo, ho diu el TSJB

5. El TSJB també els va anul.lar el Decret de les escoletas de 0 a 3 anys.

6. El TSJB també anul.là els articles del decret que impedia als pares elegir la llengua d’aprenentatge i que ens tornava a la inmersió lingüística.

7. El TSJB va declarar il.legal que els professors de l’escola concertada fossin acomiadats durant l’estiu.

Tot això varen fer vostés per millorar l’educació.

Senyores i senyors diputats de l’oposició, allò que els passa és que un dia sí i un dia també han de sortir i han de muntar un cir. I en aquests moments estan utilitzant l’educació per muntar aquest circ i no beneficia els alumnes de cap de les maneres. Vostés tenen un problema i és que han abandonat el centre, si en algun momento hi han estat. Els empenyen des de l’esquerra i vostés volen destacar per perdre el mínim espai electoral i a qui no està d’acord, el treuen del partit, això é el que passa, vostès que parlen de consens, de pacte, si no estan d’acord amb vostés, els treuen, qui no està d’acord amb la seva doctrina el treuen demostrant així una capacitat de pacte similar a la que els manté absents de la ponencia del pacte per l’educació.

Senyores i senyors diputats de l’oposició, deixin de donar lliçons de moral i donin suport a aquests pressuposts, que, com vostès diuen, són els millors pressuposts d’aquesta legislatura.