Aina Aguiló

Propostes aprovades a la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears

Es proposa a la Comissió de Cultura, Educació i Esports que es recapti la compareixença davant d’aquesta de les persones que s’indiquen:

1. Sota el lema «Reflexions sobre l’educació en el segle XX-XXI en el món, Europa i Espanya»:

a) Sra. Inger Enkvist, catedràtica de Filologia Hispànica, membre del Consell Suec d’Educació, actualmente presidenta del Consell Humanístic d’Investigació de Lund. Autora de diferents llibres: La educación está en peligro, Repensar la Educación, Los pensadores españoles del siglo XX

b) Sr. Francisco Pérez Rupérez, president del Consell Escolar de l’Estat.

2. Sota el lema «Pactes educatius: per a què i perquè»:

a) Sr. Nicolás Fernández Guisado, membre permanent del Consell Escolar de l’Estat
b) Sr. Eugenio Nassarre ex-secretari general d’Educació del Ministeri d’Educació i Cultura i actualmente diputat al Congrés.
c) Sr. Alejandro Forcades, promotor del Pacte Educatiu de les Illes Balears.

Es comuniquin aquests acords als membres de la Ponència i es doni trasllat a la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

A la Seu del Parlament, 18 de juny 2012